Presentaties

Autisme en beeldvorming

Home

Een andere kijk op autisme door de autibril (eye-opener) van Jeroen.


In het kader van Passend Onderwijs zullen scholen steeds vaker kinderen met autisme moeten opnemen. Leerkrachten zullen deze speciale kinderen in de klas krijgen en dat is niet altijd gemakkelijk. Vaak word dit gezien als een taakverzwaring.

Ik kan vanuit eigen ervaring en vanuit mijn onderwijservaring in het Speciaal Onderwijs op een leuke manier kennis overbrengen over autisme. Niet alleen maar kennis, maar ik kan er ook een gevoel bij geven.

Eén van de sterke kanten: De vertaalslag maken van "vanuit het kind met autisme" naar de "normale" wereld.

Op een speelse manier komen onderwerpen aan de orde. ( Muziek en zang)Voorbeeld schoolpresentatie:ONDERWIJS-INHOUDELIJK:

Onderwerpen worden in overleg met de schoolleiding gekozen.
Bijvoorbeeld:
voorlichting over autisme, algemene kennis
Oudercontacten, de bron van kennis
didactische, pedagogische en organisatorische overwegingen
valkuiken
moeilijke momenten
sociale vaardigheden, nog eens uitleg over excecutief functioneren, centrale coherentie, logica bij letterlijkheden en welke plaats deze hebben in het spectrum van autisme.